Điện thoại
Địa chỉ: Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Phạm Hồng TháiTrưởng trạmBSCKI 
2Nguyễn SinhPhó trạmYS 
3Trương Thị HườngNhân viênYS 
4Nguyễn Thị TrangNhân viênYS 
5Mai Thị ThuậnNhân viênNHS 
6Phạm Thị HuệNhân viênNHS 
7Nguyễn Thị Kim PhượngNhân viênĐD 
8Nguyễn Thị Mai PhươngNhân viênĐD 
9Huỳnh Thị VọngNhân viênĐD 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                     BẢNG CHẤM CÔNG