Trong những năm qua, TTYT huyện Bình Sơn đã triển khai các hoạt động phòng chống bệnh Phong tại trạm Y tế xã, thị trấn. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, trường học làm tốt công tác tuyên truyền các kiến thức cơ bản, giúp ...