TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN - SỰ THAY ĐỔI TOÀN DIỆN
 
VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ
I. Khái quát đặc điểm, tình hình:

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thành lập theo Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Sơn;
Thực hiện theo Quyết định số 3870/QĐ-SYT ngày 26/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 2490/QĐ-SYT ngày 17 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy  của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 3870/QĐ-SYT ngày 26/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi gồm có 21 khoa, phòng và 25 trạm y tế xã, thị trấn như sau:
* Khối quản lý gồm 05 phòng:
+ Phòng Tổ chức- Hành chính
+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ
+ Phòng Tài chính- Kế toán
+ Phòng Điều dưỡng- TT & CTXH
+ Phòng Dân số.
* Khối Y tế dự phòng gồm có: 03 khoa
+ Khoa Kiểm soát dịch bệnh- HIV/AIDS
+ Khoa An toàn thực phẩm- Dinh dưỡng
+ Khoa Y tế công cộng.
* Khối Điều trị gồm có: 12 khoa
+ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ
+ Khoa Khám bệnh đa khoa
+ Phòng khám đa khoa cơ sở II
+ Khoa Cấp cứu- Hồi sức và chống độc
+ Khoa Nội tổng hợp
+ Khoa  Nhi
+ Khoa Bệnh nhiệt đới
+ Khoa Ngoại tổng hợp – LCK ngoại
+ Khoa YHCT- Phục hồi chức năng
+ Khoa Xét nghiệm
+ Khoa Dược- VTYT
+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng.
          * Các đơn vị trực thuộc: 25 trạm y tế
2. Về biên chế đội ngũ cán bộ:
a/ Trung tâm Y tế: 193 cán bộ, viên chức và người lao động.
Trong đó: Biên chế 178; HĐ 68: 15 người.
 * Về chất lượng đội ngũ cán bộ như sau:
          -  Bác sĩ :                                           24 ( BSCKII:1 BS CKI: 5)
          -  Dược sĩ :                                        12 ( 04 DSĐH )
          -  YTCC:                                           03 ( 01 Th/sĩ)
          -  Y sĩ:                                               19
          -  Kỹ thuật Y:                                    13 ( 04 CN )
-  Điều dưỡng:                                   71 ( 06 CN, 13 CĐ )
          -  Hộ sinh:                                                   21 ( 01 ĐH, 02 CĐ)
          -  Đại học khác:                                 03
          - Cao đẳng, Trung học khác:             12
          -  Nhân viên phục vụ và hộ lý:             15
          b/ Trạm y tế xã/ thị trấn: 140 cán bộ, viên chức:
          - Bác sĩ:  24 ( 02 BS CK I).
- Y sĩ:      35 .
          - Dược sĩ TH: 08.
- Điều dưỡng : 31
          - Nữ hộ sinh: 42 .
          3. Các tổ chức đảng, đoàn thể:
          * Về tổ chức Đảng: là Đảng bộ gồm có 03 chi bộ.
          * Về tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở và  Chi đoàn Thanh niên.
II. Kết quả thực hiện đề án phát triển công tác xã hội trong ngành y tế.
Phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã triển khai đề án Phát triển nghề CTXH trong đơn vị, bước đầu đạt được một số kết quả đáng trân trọng. Việc nâng cao nhận thức của đơn vị về nghề CTXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu đề án cũng như chủ trương đúng đắn của Đảng về nghề CTXH.
Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nhận thức được tầm quan trọng về vị trí, vai trò và việc hình thành, phát triển nghề Công tác xã hội trong Chăm sóc sức khỏe.
 Tổ công tác xã hội của Trung tâm đóng vai trò là cầu nối hỗ trợ, tư vấn và giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh. Thông qua các hỗ trợ tiếp đón, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về các dịch vụ khám, chữa bệnh; cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh; hỗ trợ thủ tục chuyển tuyến, xuất viện…
Trong thời gian qua, các hoạt động công tác xã hội tại Trung tâm Y tế Bình Sơn luôn nhận được sự quan tâm, định hướng hỗ trợ và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và đạt những hiệu quả tích cực góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm.
          Với sự chỉ đạo, định hướng của Ban Giám đốc và phòng điều dưỡng, sự nỗ lực của tập thể Tổ công tác xã hội nên hoạt động công tác xã hội đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
          Thực hiện các công tác hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh.
          Tổ đã xây dựng bàn hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn người bệnh tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh nội ngoại trú.
          Xây dựng một số quy trình như:  Quy trình hỗ trợ viện phí cho những trường hợp người bệnh đặc biệt khó khăn nhằm giúp đỡ bệnh nhân được chăm sóc chu đáo và thanh toán viện phí kịp thời.
           Tổ đã thực hiện bản tin “ CÔNG TÁC XÃ HỘI”  nhằm giới thiệu cho mọi người đến Trung tâm biết được hoạt động của tổ.
            Về công tác đào tạo, đơn vị đã mời giáo viên đến sinh hoạt chuyên đề “ quản lý Stress” cho nhân viên y tế.
Bên cạnh đó Tổ cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của Trung tâm tổ chức các buổi lễ, chương trình trong Trung tâm nhân ngày lễ Mừng Đảng Mừng Xuân, lễ 8/3, lễ 20/10, họp hội đồng người bệnh hằng tháng
           Nhằm đẩy mạnh công tác hướng dẫn người bệnh đến khám ngoại trú tại khoa Khám bệnh, tổ đã đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện đáp ứng theo 3 mục tiêu:
+ Nâng cao sự hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh tại Trung tâm
+ Thực hiện tốt kết hoạch chăm sóc sức khỏe cho đối tượng đặc biệt của
đơn vị                                                                                                                                                        
Trang bị và cập nhận kiến thức thường xuyên cho các thành viên trong tổ
Nhiệt huyết, tình người và trách nhiệm” - Đó là phương châm làm việc của Tổ công tác xã hội Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Có nhiều trường hợp người bệnh hoàn cảnh khó khăn hoặc neo đơn không có người thân chăm sóc được nhân viên của tổ thăm hỏi động viên và sẵn sàng chăm sóc người bệnh trong quá trình điều trị. Đối với người bệnh khó khăn thì hướng dẫn làm thủ tục xin miễn giảm viện phí từ quỹ hỗ trợ người nghèo của Trung tâm.
III. Đánh giá chung:
Trong thời gian qua, các hoạt động công tác xã hội tại Trung tâm Y tế Bình Sơn luôn nhận được sự quan tâm, định hướng hỗ trợ và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nên hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và đạt những hiệu quả tích cực góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm.
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song hiện nay hoạt động của Tổ vẫn còn những khó khăn nhất định. Do tổ mới thành lập nên bước đầu chỉ tập trung tư vấn hỗ trợ dịch vụ khám chữa bệnh,  hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh đến khám ngoại trú. Hoạt động thăm hỏi người bệnh điều trị nội trú còn hạn chế.
          Mục tiêu của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn là trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục hoạt động tích cực hơn nữa để hỗ trợ bệnh nhân tại Khoa khám bệnh, các bệnh nhân nội và ngoại trú tại Trung tâm; tăng cường các hoạt động thăm hỏi người bệnh nội trú tại các khoa, phòng; mở rộng các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh và thông tin về hoạt động của; huy động tìm nguồn kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền viện phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm. Đặc biệt, quan tâm hơn nữa việc triển khai thực hiện, nắm chắc các quy định của pháp luật về  bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm của bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế. Qua đó, giúp cho công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm được thuận lợi, ngày càng nâng cao sự hài lòng của người bệnh.
IV. Đề xuất, kiến nghị:
Sở Y tế quan tạo điều kiện mở lớp tập huấn chuyên đề về CTXH để nhân viên tổ CTXH  tại Trung tâm có kỹ năng thực hiện tốt công tác xã hội tại đơn vị./.