Điện thoại
Địa chỉ: Bình Chương - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Nguyễn Thị NgaTrưởng trạmBSĐK 
2Nguyễn Phú LộcPhó trạmYS 
3Lý Thị HoáNhân viênNHS 
4Mai Thị Kim DungNhân viênNHS 
5Nguyễn Thị Thanh NhànNhân viênDS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG