Điện thoại
Địa chỉ: Bình Phước - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Nguyễn Văn PhướcTrưởng trạmBS 
2Lê Thanh VinhPhó trưởng trạmĐ D 
3Võ Thị Lệ Nhân viênĐ D 
4Nguyễn Thị Ái ViệtNhân viênNHS 
5Lê Thị Thu HươngNhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG