Điện thoại
Địa chỉ: Bình Trung - Bình Sơn - Quảng Ngãi

 THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Trần Phương ĐịnhTrưởng tramYS 
2Bùi Tấn ChungPhó trạmBSĐK 
3Nguyễn Thị Thu HàNhân viênYS 
4Trần Thị HoaNhân viênYS 
5Nguyễn Thị Dung Nhân viênYS 
6Tạ Đình HườngNhân viênĐ D 
7Nguyễn T Như NgânNhân viênDS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG