Điện thoại
Địa chỉ: Bình Thanh Đông - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
1. Bình Thanh Đông cũ:

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Nguyễn Văn MinhTrưởng trạmBSĐK 
2Lê Quang KhảiPhó tramĐ D 
3Nguyễn Thị Hà DiễmNhân viênNHS 
4Đặng Thị HườngNhân viênNHS 
5Võ Kế HưngNhân viênĐ D 


2. Bình Thanh Tây cũ:

 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Nguyễn Trung ViệtTrưởng trạmBSĐK 
2Nguyễn T Lệ ThuýPhó trạmNHS 
3Trần Thị Lệ HuyềnNhân viênNHS 
4Trần Văn MinhNhân viênYS 
5Lê Văn ThuỷNhân viênĐ D 
6Trần Thị NôngNhân viênĐ D 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                     BẢNG CHẤM CÔNG