Ngày 05/11/2020, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 2658/KH-SYT về tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày Thế giới phòng, chống AIDS, với chủ đề: “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt ...