Điện thoại
Địa chỉ: Bình Hiệp - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Trần Thị HộiTrưởng trạmBSĐK 
2Nguyễn Thị BộPhó trạmYS 
3Nguyễn Thị Song HươngNhân viênĐD 
4Phạm Thị AnNhân viênNHS 
5Trần Thị Hoàng NhiNhân viênĐD 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                     BẢNG CHẤM CÔNG