Điện thoại
Địa chỉ: Bình Dương - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Trần Ngọc ThôngTrưởng trạmBSCKI 
2Lê Quang QuânNhân viênYS 
3Lê Thị DuyênNhân viênNHS 
4Lê Thị TiếnNhân viênNHS 
5Huỳnh Thị Thanh ThịnhNhân viênNHS 
6Đoàn Thị Thu HằngNhân viênĐD 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                   BẢNG CHẤM CÔNG