Thông báo

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH KHÔNG CÓ THẺ BHYT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH KHÔNG CÓ THẺ BHYT

QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN (Giá theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế) - Thời gian thực hiện từ ngày 20/8/2019
TỔNG KẾT HỘI NGHỊ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ

Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2019, tại hội trường Trung tâm y tế huyện Bình Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của khối thi đua các đơn vị y tế huyện, thành phố thuộc Sở y tế Quảng Ngãi
Công văn
Video
Thư viện ảnh
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 58
Hôm qua : 70
Tháng 01 : 1.363
Năm 2021 : 1.363