Điện thoại
Địa chỉ: Bình Long - Bình Sơn - Quảng Ngãi
 

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Phan Thị ThuỷTrưởng trạmBSĐK 
2Phạm Thị Tài NhịPhó trạmYS 
3Phan Thị Lan HươngNhân viênĐD 
4Phạm Thị Yến ViệtNhân viênĐD 
5Phạm Thị Như SưaNhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                  BẢNG CHẤM CÔNG