Điện thoại
Địa chỉ: TT Châu Ổ - Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
1. TT Châu Ổ cũ:

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Phạm Thị HoàTrưởng trạmBSĐK 
2Phạm văn DươngPhó trạmYS 
3Trịnh Thị ThứcNhân viênYS 
4Võ Thị Hoàng LiêmNhân viênNHS 
5Nguyễn Thị Hồng VânNhân viênĐD 

 

2. Bình Thới cũ:

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Trần Văn ĐạiTrưởng tramYS 
2Hồ Thị ThuýNhân viênBSĐK 
3Nguyễn ThươngNhân viênĐ D 
4Tạ Thị ThuỳNhân viênNHS 
5Võ Thị Thu ThuýNhân viênDS 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                  BẢNG CHẤM CÔNG