Điện thoại
Địa chỉ: Bình Nguyên- Bình Sơn - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Nguyễn Tấn QuangTrưởng trạmBSĐK 
2Nguyễn Thị Thu LiễuPhó trạmYS 
3Nguyễn Thị Kim ThọNhân viênNHS 
4Nguyễn Thị Hồng TháiNhân viênNHS 
5Nguyễn Thị Lệ NữNhân viênĐD 
6Trần Thị Thu HàNhân viênĐD 
7Nguyễn Thị HàNhân viênYS 

 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG