Điện thoại
Địa chỉ: Bình Hòa - Bình Sơn - Quảng Ngãi

 THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1Trương Văn Trổi Trưởng tramBSĐK 
2Nguyễn Thái ThiềuPhó trạmĐ D 
3Phạm Thị AnNhân viênNHS 
4Đặng Hồng Mỹ LanNhân viênNHS 
5Lê Thị Diệu HiềnNhân viênNHS 
6Võ Thị TạoNhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG