Hoạt động khác

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành giá thu dịch vụ để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh,...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành giá thu dịch vụ để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn và Trung tâm Y tế dự phòng Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định 3870/QĐ-SYT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 2490/QĐ-SYT ngày 17 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 3870/QĐ-SYT ngày 26/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi;

Căn cứ cuộc họp Ban Giám đốc mở rộng ngày 24 tháng 4 năm 2024 về việc thống nhất ban hành giá thu dịch vụ để phục vụ khám bệnh, khám sức khoẻ tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn;

Căn cứ nhu cầu phục vụ người dân tiêm các loại vắc xin dịch vụ;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ và Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

586QĐ_0001.pdf

587 QD_0001.pdf

Tin tức nổi bật
Công văn
Video
Thư viện ảnh
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 106
Hôm qua : 135
Tháng 06 : 2.991
Năm 2024 : 20.838