Hoạt động khác

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trường Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Căn cứ Thông báo số 940/TB-SYT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sơ hướng dẫn thực hành của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn; Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn xây dựng Kế hoạch thực hành khám bệnh. chữa bệnh như sau: 653 KH_0001.pdf

Tin tức nổi bật
Công văn
Video
Thư viện ảnh
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 96
Hôm qua : 135
Tháng 06 : 2.981
Năm 2024 : 20.828